Produkty
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

E-mailový zpravodaj
 
 

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Pravidlový koutek Toma a Ríši I. (15.02.2013)

Nové IPG (Infraction procedure guide = návod pro rozhodčí, jak postupovat, pokud se hráči dopustí nějakého prohřešku v competetive turnaji), které vešlo v platnost 8.2.2013 s Grand Prix Londýn, přineslo další, již několikátou změnu v řešení tzv. Missed Triggr Abilites, tedy zapomenutých triggered (spouštěcích) schopnostech.
 
 

 

Spousta hráčů (a dokonce i rozhodčích) začíná mít v této oblasti chaos, a proto jsme se rozhodli, že se pokusíme zpracovat nějakým způsobem toto téma, tak abyste věděli, jakým způsobem nová pravidla fungují, a jak se vyvarovat případnému "vytrikování" nebo zbytečnému postihu během turnaje.

 

 

Co to triggered abilita (spouštěcí schopnost) je, resp. jak ji hráč pozná od ostatních schopností?


 

Je to velmi jednoduché, pokud je na kartě napsáno "At the beggining", "Whenever", "When" jedná se zpravidla o triggered abilitu.
 


 

Než se pustíme do podrobnějšího rozboru, shrneme si to úplně nejdůležitější do čtyř vět, které by vám měli stačit, abyste alespoň rámcově pochopili, o co v podstatě jde:

  1. Hráč se nemůže rozhodnout úmyslně ignorovat svou trigger abilitu, neboť pokud tak učiní úmyslně, jedná se o podvod!
  2. Váš oponent Vás nemusí upozorňovat na vaše zapomenuté triggery, pokud to ovšem nechce udělat.
  3. Hráč musí provést všechny výběry a rozhodnutí spojené s trigger abilitou, případně upozornit na trigger, nejpozději ve chvíli, kdy má trigger viditelný efekt na hru, jinak je tento trigger považován za zapomenutý.
  4. Jakmile jste na trigger zapomněli, Váš oponent rozhodne, kdy a jestli se vůbec provede. (Ale i zde jsou určitá pravidla).


 

Co znamená, že jsme na triggered abilitu zapomněli, tedy dopustili jsme se Game play Erroru - Missed trigger?

 


 

Triggere abilita triggruje (v češtině: spouštěcí schopnost se spustí :-) ), ale hráč, který tuto abilitu (schopnost) kontroluje, neukáže prokazatelně, že si je vědom spuštění této schopnosti ve chvíli, kdy by měla mít spuštěná schopnost viditelný efekt na hru (např. hráč zapomněl vybrat cíle svého triggeru, zapomněl na posilující trigger svého útočníka a nahlásil o to menší počet udílených zranění, zapomněl odstranit ze hry kartu umírající na konci kola a další).
 Několik konkrétních příkladů:
  

 

Tomáš útočí Noble Hierarchem, s tím, že má ještě jednoho Hierarcha na stole. V kroku udílení zranění nahlásí oponentovi "máš to za jedna", neboť si nevšiml, toho, že mohl svého útočníka posílit díky exalted nejen o +1/+1, ale dokonce dvakrát díky exalted schopnosti druhého Noble Hierarcha.

 


 


 

Jakub vyloží svého Gryff Vanguarda a nechá soupeře hrát (řekne mu: "Můžeš hrát"), po tom předá kolo a vidí, jak si jeho protihráč líže kartu, tak si vzpomene, že si vlastně zapomněl za Gryffův enter the battlefield trigger líznout.

  

 

Michal s 28 životy má na stole Dark Confidanta, lízne si normálně kartu, zaútočí a pak si vzpomene, že zapomněl vyhodnotit Confidantovu schopnost.

  

 

Ríša zapomněl v upkeepu odstanit suspend žeton ze svého suspendovaného Greater Gargadona a lizl si kartu.

  

 

Péťa zaútočí Spark Trooperem a předá kolo soupeři, ten si lízne a s hrůzou zjistí, že Trooper na stole stále je, i když měl být na konci Petrova kola obětován.

 


 

Chvíli, kdy hráč musí ukázat to, že o triggered abilitě ví, záleži na tom, o jaký dopad na hru by trigger měl mít (označeny A, B, C, D):


 

A) Triggered abilita požaduje od jejího kontrolera, aby vybral pro schopnost target (cíl), mode (mód), nebo provedl jiný výběr ve chvíli, kdy jde abilita na stack. Kontroler této schopnosti musí vyhlásit jeho výběr (cíle, módy atd.) ještě předtím než předá prioritu dalšímu hráči.
 
 

  

 

Příklad. Ríša zablokuje svým Boros Reckonerem jednoho ze dvou útočících 2/2 Knight tokenů. Oponent nahlásí 2 zranění do Richarda a smrt zablokovaného rytíře. Richard mu to odkývne a nechá oponenta bez zjevného přerušení hry přejít do main fáze, vyložit zemi a zahrát Orzhov Keyrunu. Na trigger schopnost Boros Reckonera, kterou mohl zabít i druhého tokena zapomněl, protože udělení zranění nenahlásil její cíl a nechal soupeře přejít do další fáze.

 

 

Jak to ale mohlo být také:


 

Pokud by Ríša oponenta zastavil ve chvíli, kdy chtěl jeho protihráč hrát zemi (a tedy být už v druhé main fázi) s tím, že se nacházejí ještě v útočné fázi a že chce zacílovat schopost svého boroského střelce, mohl to udělat a tokena by se tak zbavil. Na druhou stranu mohl oponent zkusit štěstí a zeptat se Richarda, jestli mohou přejt do End of Combat Stepu (čímž by mu Richard předal prioritu) a pokud by mu to Richard odkývl, schopnost by opět byla zapomenutá, protože abilita Boros Reckonera by se měla vyhodnotit v compat damage stepu.
 


 

B) Triggered abilita mění nějaký visible game state (viditelný stav hry), včetně změny počtu životů, nebo požaduje nějaký výběr během vyhodnocení.  Kontroler trigger ability nesmí zahrát například sorcery (příklad s Dark Confidantem), případně přejít do další fáze, což by mohl udělat pouze ve chvíli, kdy by trigger již byl vyhodnocen. Toto se ovšem netýká instantů - zahráním instantu totiž pouze necháváme trigger na stacku a po vyresolvování instatnu se trigger může uskutečnit.
 


 

Michal se svým Dark Confidantem tohoto může využít, když v upkeepu zahraje Brainstorm (bez toho, aby oponenta upozornil na Confidantův trigger), potom otočí kartu díky schopnosti Dark Confidanta, která byla na stacku, ještě před Brainstormem a následně si normálně lízne.


 

C) Triggered abilita, které mění nějaké pravidlo hry. Kontroler této ability musí oponentovi zabránit (upozornit ho), že jeho trigger změnil nějaké z pravidel hry tak, aby nedošlo k provedení nějaké nelegální akce.

 

  

 

Tomáš útočí svým Pyreheart Wolf a soupeř se ho snaží blokovat pouze jedním soupeřem. Tomáš upozorní na triggered abilitu. Pokud by tak neudělal, pak by šlo o missed trigger abilitu.
 


 

D) Triggered abilita má vliv na nějaká non-visible game stat (neviditelný stav hry). Hráč musí během chvíle, kdy má trigger vliv na viditelný stav hry, na toto upozornit.
 


 

A jak je to s postihy na turnaji?

 


 

Warning za zapomenutý trigger obdrží hráč pouze ve chvíli, kdy je jeho zapomenutý trigger pro něj nevýhodný. Zda je pro vás trigger výhodný nebo ne, musíte zjišťovat pouze ve vztahu ke schopnostem karty (a tím, zda byste danou kartu hráli, pokud by tyto schopnosti neměla), ne k momentální herní situaci.
 


 

Příklady:


 

Dark Confidant má výhodnou triggered abilitu (asi těžko byste hráli např. na legacy 2/1 "bez ability"), a to i v případě, že máte poslední život. Warning vám tedy nehrozí. Pokud ovšem na poslední životě na abilitu Dark Confidanta "náhodou" zapomenete, s úmyslem vytěžit z toho výhodu, dopouštíte se podvodu a hrozí vám diskvalifikace (to už je ale jiná pohádka).

  

Vampire Lacerator má na druhou stranu nevýhodný trigger, protože by bez své schopnosti byl rozhodně lepší. Pokud na jeho schopnost zapomenete, rozhodčí vám udělí Warning.

 


 


 

Existují i karty, které mají triggery dva, jeden výhodný a druhý nevýhodný. Je to například Howling Mine.
 


 

Howling Mina je pod mou kontrolou a v mém kole zapomenu líznout extra kartu. Ošidil jsem se, protože artefakt, za 2 many, který nic nedělá hrát nechci - warning tedy nedostanu.


 

V oponentově kole, svého protihráče zapomenu upozornit, aby si vzal o kartu navíc (je to totiž můj trigger, a tudíž i moje povinnost na trigger upozorňovat) a nechám ho položit zemi, dopustil jsem se právě missed triggeru, za který warning dostanu, protože abilita Howling Miny v soupeřově kole je pro mě nevýhodná a tedy bych měl na ni vždy upozorňovat.


 

Napravení situace
 


 

Zde rozlišujeme několik možností:

 

  • Pokud trigger specifikuje nějakou default action ("...if you don´t", tak se něco nemilého stane, případně "unless"), tak se akce provede buďto ihned, nebo na začátku další fáze, podle oponentova výběru s tím, že se kontroler tohto triggeru jakoby vybral "nezaplatit", navíc nezáleží na tom, jak dlouho od "zapomenutého" default akce uběhlo času.

 


 


 

Jarda zapomněl v upkeepu zaplatit za svůj Slaughter Pact, o dvě kola si toho všiml jeho oponent. Jarda si tedy v předminulém upkeepu "vybral" smrt a umírá.

 

  • Pokud se jedná o delayed (zpožděný) trigger, objektu, který změnil zónu, oponent si opět může vybrat, zda se trigger provede ihned, nebo až na začátku další fáze.

  

Jakub si ve svém kole lízl kartu, vyložil zemi a rozhodl se vyhlásit útok, v útočné fázi si všiml, že zapomněl v upkeepu na svého Obzedat, Ghost Councila, kterého na konci svého minulého kola schoval do exilu. Jeho oponent se rozhodne, kdy Obzedat přijde do hry a v tomto případě si zřejmě vybere až začátek Jakubovi druhé main fáze.


 

  • Pokud nespadá zapomenutý trigger ani do jedné ze dvou výše zmínených kategorií, a oponent se rozhodne provést zapomenutý trigger, umístí se trigger na stack, na nejvhodnější místo, zpravidla na spodek stacku. Nesmí však uplynout více než jedno kolo (přičemž se počítá od fáze do fáze).
     


 

Ještě jedna důležitá upomínka, nesmí se vybírat pro vyhodnocení missed trigger ability objekty, které v té době v příslušné zóně.

Kontakt
Richard Bednařík
Richard Bednařík
Tel: +420 776 677 157

Jakub Jahoda
Jakub Jahoda
Tel: +420 776 677 157

Nejprodávanější
Novinky
Rancor
18.01.2019

Urge to Feed
18.01.2019

Necropolis Regent
Innocent Blood
18.01.2019